تحليل سائل منوى ارجو الرد


هذا تحليل سائل منى هل يوجد مشاكل
SEMEN REPORT
BIOLOGICAL
REFERENCE
UNIT
RESULT
TEST NAME
Examination of Seminal Fluid
Greyish White
Opalescent
Colour
> 1.5 ml
ml
1.0
Volume
Masturbation
Method of Production
> 7.2
Alkaline pH 8.0
Reaction
Normal visicous
Viscosity
>/=15,000,000 /ml
/ml
65.300.000
Sperm Concentration
>/= 39,000,000 /ejac.
/ Ejaculation
65.300.000
Total Count
15-60 min
min
30
Liquified after
MOTILITY
%
70
After 30 min (PR+NP%)
%
65
After 1 hour (PR+NP%)
%
60
After 2 hours (PR+NP%)
%
55
After 3 hours (PR+NP%)
SPERM TYPE OF MOTILITY
%
30
1-Immotile (IM)
(PR+NP) >/= 40%
%
70
2-Total motility (PR+NP)
(PR) >/= 32%
%
50
a-Progressive motility (PR)
%
20
b-Non progressive motility (NP)
ABNORMAL FORMS (according to
Kruger’s classification)
>14% normal
forms=Normal Fertile
Specimen
5-14% normal
froms=Good Fertility
prognosis
0-4% normal forms=Poor
fertility prognosis
%
20
Total Abnormal Forms
Image
Faculty of medicine, Cairo University
Professor of Parasitology,
Dr.Azza EL Adawy, M


0 تعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *